12/03/18  Tin tức  374
     Thực hiện theo hướng dẫn số 409/PGDĐT ngày 14/12/2017 của Phòng GD&ĐT Phúc Thọ V/v tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện năm học 2017 - 2018. Tham dự cuộc thi lần này,chuyên môn nhà trường có 2 đ/c tham dự.