14/03/18  Phần mềm  235
Adobe Presenter 7. Rất đơn giản và dễ dùng
Tiêu điểm