09/12/19  Tin của trường  46
Bài giảng toán 1 Luyện tập chung. Giáo viên Kiều Thị Liễu
 09/12/19  Tin của trường  45
Bài giảng hướng dẫn học toán 5: Ôn tập số thập phân. Giáo viên: Nguyễn Thị Mây
 06/12/19  Tin của trường  51
Bài giảng Thủ công lớp 2: Gấp thuyền phẳng đáy không mui. Giáo viên: Đỗ Thị Kim
 06/12/19  Tin của trường  46
Bài giảng kể chuyện lớp 2: Người mẹ hiền. Giáo viên: Hoàng Thị Bích Thư
 06/12/19  Tin của trường  47
Bài giảng kể chuyện 4: Điều ước dưới trăng. Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Hải
 06/12/19  Tin của trường  44
Bài giảng toán 2: Phép cộng trong phạm vi 100. Giáo viên: Nguyễn Thị Vân