06/12/19  Tin của trường  174
Bài giảng kể chuyện 4: Điều ước dưới trăng. Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Hải
 05/12/19  Tin của trường  144
Hướng dẫn học tiếng Việt: Điều ước
 01/04/19  Tin tức  332
BÀI GIẢNG ELEARNING ÂM NHẠC LỚP 4: CHÚC MỪNG - MỘT SỐ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI HÁT
 01/02/19  Chuyên Môn  321
Trong kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019, cô giáo Khuất Thị Hồng Lan, giáo viên, tổ trưởng chuyên môn khối 4 đã tham dự và đạt giải Nhất môn Toán.
 01/02/19  Chuyên Môn  615
Trong kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019, cô giáo Khuất Thị Hồng Lan, giáo viên, tổ trưởng chuyên môn khối 4 đã tham dự và đạt giải Nhất môn Toán.
Tiêu điểm