TRƯỜNG TIỂU HỌC SEN CHIỂU THAM GIA THI TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA

Ngày 12/1/2019, trường Tiểu học Sen Chiểu tham gia thi trang Nhí Tiếng Anh