29/03/20  Tin của trường  23
       Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, trường Tiểu học Sen Chiểu đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên.
 25/03/20  Tin tức  30
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, trường Tiểu học Sen Chiểu tổ chức tập huấn chuyên môn: Dạy học trực tuyến cho giáo viên.
 17/03/20  Chuyên Môn  33
Bài giảng PowerPoint Chu vi hình chữ nhật
 17/03/20  Tin của trường  37
Giáo án Chu vi hình chữ nhật
 17/03/20  Tin của trường  43
Giáo án minh họa dạy học theo định hướng phát triển năng lực
 17/03/20  Chuyên Môn  30
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở Tiểu học