CHIẾN THẮNG COVID- 19 Tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19

Tác giả: Hoàng Thị Bích Thư

Đơn vị: Trường Tiểu học Sen Chiểu

Tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động  sáng tác văn học nghệ thuật tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19

CHIẾN THẮNG COVID- 19

Mùa xuân Canh Tý năm nay.

Cô trò Sen Chiểu chung tay …ở nhà!

Chống COVID là của chúng ta.

Quyết tâm đoàn kết ắt là thắng thôi…

Thứ nhất nhà cửa gọn gàng.

Trong ngoài sạch sẽ em càng phải chăm ...

Nhớ lời cô dặn bảo rằng

Cách ly xã hội em năng luyện rèn.

Con ngoan trò giỏi thì nên.

Nghe lời cha mẹ cho bền đạo con.

Thứ hai việc học vẫn còn

Cùng lên lớp mạng cho tròn việc cô

Bài cũ bài mới khỏi lo

Chương trình học tập do cô giáo hiền

Chống COVID vẫn thường xuyên

Không quên việc học mới nên con người.

Cô trò Sen Chiểu chung tay

Để ngày thắng dịch tươi cười bên nhau.

                               

                                                                                                  Tác giả : Hoàng Thị Bích Thư

                                            Tiểu học Sen Chiểu

Bài viết liên quan