ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SEN CHIỂU - NHIỆM KỲ 2020 - 2021 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

        Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-ĐTN ngày 15/07/2020 của BCH Đoàn xã Sen Phương về việc Tổ chức đại hội các Chi đoàn tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sen Phương lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022, trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, được sự nhất trí của Ban thường vụ Đoàn xã Sen Phương, Ban chi uỷ chi bộ Tiểu học Sen Chiểu. Hôm nay, ngày 24 tháng 7 năm 2020, Chi đoàn Tiểu học Sen Chiểu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên BCH Chi đoàn có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo chi đoàn trong thời gian tới; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn xã Sen Phương lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-ĐTN ngày 15/07/2020 của BCH Đoàn xã Sen Phương về việc Tổ chức đại hội các Chi đoàn tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sen Phương lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022, trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, được sự nhất trí của Ban thường vụ Đoàn xã Sen Phương, Ban chi uỷ chi bộ Tiểu học Sen Chiểu. Hôm nay, ngày 24 tháng 7 năm 2020, Chi đoàn Tiểu học Sen Chiểu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên BCH Chi đoàn có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo chi đoàn trong thời gian tới; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn xã Sen Phương lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2022.

       Đồng chí bí thư trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào TTN Chi đoàn tiểu học Sen Chiểu nhiệm kỳ 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2021.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra những gương mặt tiêu biểu nhất trong phong trào thanh niên, những người có đầy đủ phẩm chất, năng lực, sự nhiệt tình, những người xứng đáng nhất vào Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2021. BCH chi đoàn mới ra mắt đại hội.

    Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Thường- Bí thư Chi bộ- hiệu trưởng nhà trường và lấy đó làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình hoạt động để đưa phong trào đoàn của chi đoàn ngày càng phát triển .

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội  đã thành công rực rỡ.

Bài viết liên quan