HÀO KHÍ VIỆT NAM!- Tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19

Tác giả: Lê Thị Giáng Hương

Đơn vị: Trường Tiểu học Sen Chiểu

HÀO KHÍ VIỆT NAM!

Ngày xưa chống giặc xông pha

Bây giờ chống dịch ngồi nhà mới hay.

Đứng đầu trận tuyến đó là,

Rực sáng ngọn đuốc, Đảng ta dẫn đường.

Người phất cờ chặn lối Covi

Là Phó thủ tướng Đức Đam tuyệt vời!

***

Bộ đội chống dịch từ xa

Canh gác biên giới mới là hiểm nguy,

Khó khăn đâu có sá chi

Ngày đêm lặn lội sợ gì gian nan!

Miễn sao Tổ quốc bình an,

Để dịch không thể tràn vào nước ta.

***

Tuyến đầu chống dịch đó là

Đội ngũ y tế của ta tuyệt vời

Khắp thôn làng, khắp nơi nơi...

Hễ có covid, họ thời xông pha.

Màu áo trắng kia mới lạ,

Rất dịu dàng nhưng gan dạ vô biên!

Suốt đêm Áo vẫn thức liền

Hiên ngang bất khuất đứng trên kẻ thù!

***

Thằng giặc vô hình Covid ơi,

Bay mang tội ác bao trời dung tha!

Gieo đau khổ đến mọi nhà

Khắp các châu lục từ xa tới gần.

Bay gieo cơ cực chân trời Ý,

Gây đau thương cho nước Mỹ, trời Âu!!

***

Nhưng khi bay đến Việt Nam,

Vô hình rồi vẫn phải cúi đầu bại trận!!

Mi có biết khi Việt Nam nổi giận,

Sức mạnh Diên Hồng, sóng Bạch Đằng Giang

Bốn ngàn năm còn mãi rực hồng,

Suốt đời nay, ngàn đời sau vẫn thế!

Vẫn oai hùng như thưở xưa, đã kể!

Ngươi có biết vì sao Ta mạnh mẽ?

Vì Ta mang dòng máu Lạc Hồng

                                               Sen Phương, ngày 25 tháng 4 năm 2020

                                                                 Tác giả

                                                              Lê Thị Giáng Hương

 

 

 

Bài viết liên quan