HỌC SINH THÍCH THÚ VỚI TRẢI NGHIỆM ĐỌC SÁCH LƯU ĐỘNG

Thực hiện Chương trình phổi hợp số 2940/CTPH-SVH&TT-SGD&ĐT ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Sở Văn hóa & Thề thao và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội; Công văn số 29/TVHN, ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Thư viện Hà Nội về việc tổ chức Thư viện lưu động năm 2019;Nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc trong các nhà trường, qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, được sự đồng ý của lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ, Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao phối hợp với Thư viện Hà Nội triển khai Thư viện lưu động tại Trường Tiểu học Sen Chiểu

Thời gian. Từ 8h00-16h30 ngày 9/04/2019(thứ ba)

Đây là hoạt động ý nghĩa, bổ ích, thiết thực chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2019).

Bài viết liên quan