Lớp học không khoảng cách - Tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19

Tác giả: Đoàn Thị Huệ

Đơn vị: Trường Tiểu học Sen Chiểu

Tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động  sáng tác văn học nghệ thuật tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19

Lớp học không khoảng cách

 Sáng nay thức dậy ngỡ ngàng

                                       Có bệnh dịch lạ chạy sang từ Tàu.

                                          Trẻ em không được đến trường

                                       Cách ly xã hội, chủ trương chấp hành,

                                          Lớp hiu quạnh, trường vắng tanh

                                       Không còn nghe tiếng lanh chanh của trò,

                                          Ngày ngày đến lớp cô thương

                                       Ngắm nhìn phòng học, vấn vương trong lòng.      

                                           Trò nghỉ học, phụ huynh lo

                                       Các cô cũng chẳng giúp cho điều gì.

                                            Một tháng rồi, tháng thứ hai

                                       Za lô cô dạy một vài học sinh

                                            Nghe tiếng đọc chẳng thấy hình

                                      Các cô lại nghĩ là mình phải thay

                                           O lờ mờ đến thật hay

                                      Ngày đêm dốc sức, trò may có bài

                                           Không uốn đọc, lúc cầm tay

                                      Các cô lại phải nghĩ ngày nghĩ đêm

                                          Không quản ngại lúc khó khăn

                                     Quyết tâm thành lập lớp ngăn có trò

                                          Học kiểu zoom, trò nào cũng thích

                                     Chỉ mong sao lịch học lớp mình

                                          Được thấy bạn, nhìn thấy cô

                                     Nhìn thấy hình ảnh chạy vô chạy vào

                                          Thấy được tiếng giảng ngọt ngào

                                    Thấy được lớp học lúc nào cũng vui

                                         Dịch đã chuyển tên là cô- vít

                                     Đàn em thơ vẫn đúng lịch đến trường

                                         Khắp nơi, xóm dưới, làng trên

                                    Vẫn vang tiếng đọc bao em học trò

                                         Nghề dạy học, dù có cực

                                     Nhưng chúng tôi vẫn dốc sức cho đời

                                         Dù gian khó, lòng trong sạch

                                    Dạy học trong khoảng cách yêu thương.

                                                      Sen Phương  ngày 29 tháng 4 năm 2020

                                                                                                               Tác giả

                                                                                  Đoàn Thị Huệ

                                                   Trường Tiểu học Sen Chiểu – Phúc Thọ - Hà Nội

 

Bài viết liên quan