14/11/19  Tin của trường  2
Chiều ngày 8/11/2019, trường Tiểu học Sen Chiểu tổ chức tuyên truyền ngày Pháp luật.
 04/11/19  Tin tức  12
Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hoạt động trồng cây không chỉ là một hoạt động thi đua mà qua đó giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, học đi đôi với hành, giáo dục gắn với lao động và bảo vệ môi trường học đường. Từ đó tăng cường ...
 29/10/19  Tin của trường  16
           Ngày 28/10/2019, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện Phúc Thọ, trường Tiểu học Sen Chiểu đã dạy thành công chuyên đề Luyện từ và câu cấp huyện.Ngày 28/10/2019, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện Phúc Thọ, trường Tiểu học Sen Chiểu đã dạy thành công chuyên đề Luyện từ ...
 14/10/19  Tin của trường  24
Thực hiện chương trình của Hội đồng đội Huyện Phúc Thọ năm học 2019 – 2020, kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội Tiểu học Sen Chiểu, ngày 10/10/2019, Liên đội trường Tiểu học Sen Chiểu tổ chức Đại hội Liên Đội.
 12/10/19  Tin của trường  25
            Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ và sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động huyện Phúc Thọ, ngày 11/10/2019, trường Tiểu học Sen Chiểu tổ chức Hội nghị Công chức - viên chức năm học 2019 - 2020.
 04/10/19  Tin của trường  22
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020