29/10/19  Tin của trường  16
           Ngày 28/10/2019, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện Phúc Thọ, trường Tiểu học Sen Chiểu đã dạy thành công chuyên đề Luyện từ và câu cấp huyện.Ngày 28/10/2019, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện Phúc Thọ, trường Tiểu học Sen Chiểu đã dạy thành công chuyên đề Luyện từ ...
 04/04/19  Tin tức  155
Cách soạn bài giảng trên phần mềm IspRing 9
 04/04/19  Tin tức  112
Một số kinh nghiệm  soạn bài giảng trên PowerPoint
 01/04/19  Tin tức  128
BÀI GIẢNG ELEARNING: BÁC HỒ VỚI NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG LỚP 5