31/05/20  Tin của trường  36
      Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, trường tiểu học Sen Chiểu tiến hành chọn sách giáo khoa lớp 1.
 19/04/20  Tin của trường  77
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện Phúc Thọ, ngày 19 tháng 4 năm 2020, trường Tiểu học Sen Chiểu tổ chức Tập huấn về CNTT cho giáo viên.
 09/04/20  Chuyên Môn  102
Bài giảng Elearning NHÂN SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ - TOÁN 3Cô giáo: Kiều Thị Minh - Nguyễn Thị Loan
 09/04/20  Tin của trường  120
Bài giảng Elearning MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG TRÊN CẠN  - TNXH 2Cô giáo Kiều Thị Hoài Thương
 04/04/20  Tin tức  113
BÀI GIẢNG ELEARNING: BẢO VỆ  LOÀI VẬT CÓ ÍCH - ĐẠO ĐỨC 2Cô giáo: Nguyễn Thị Hương Giang
 04/04/20  Tin của trường  61
Thông tin phát sóng từ 06-4 đến 11_4_2020_Môn Toán Lớp 4,5.
Tiêu điểm