21/09/20  Tin của trường  23
THÔNG TƯ 28/2020/TT-BGD&ĐT - BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
 21/09/20  Tin của trường  24
THÔNG TƯ 27/2020/TT-BGD&ĐT- QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
 04/08/20  Tin của trường  74
Trường Tiểu học Sen Chiểu tham dự tập huấn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 bộ Cánh Diều
 31/05/20  Tin của trường  108
      Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, trường tiểu học Sen Chiểu tiến hành chọn sách giáo khoa lớp 1.
 19/04/20  Tin của trường  134
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện Phúc Thọ, ngày 19 tháng 4 năm 2020, trường Tiểu học Sen Chiểu tổ chức Tập huấn về CNTT cho giáo viên.
 09/04/20  Chuyên Môn  191
Bài giảng Elearning NHÂN SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ - TOÁN 3Cô giáo: Kiều Thị Minh - Nguyễn Thị Loan
Tiêu điểm