KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Ngày 13/11/2019, thực hiện theo nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, trường Tiểu học Sen Chiểu tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 khối 4, 5.

Kỳ thi diễn ra nhẹ nhàng, nghiêm túc. Dưới đây là kết quả kiểm tra giữa học kỳ 1 của khối 4, 5

Bài viết liên quan