TRƯỜNG TIỂU HỌC SEN CHIỂU ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Ngày 23/6/2020, trường Tiểu học Sen Chiểu đón đoàn kiểm tra công tác y tế học đường.

       Thực hiện Kế hoạch số 212-KHLN/TTYT-PGD&ĐT ngày 25/10/2019 Kế hoạch liên ngành kiểm tra, giám sát công tác y tế học đường tại các trường học trong và ngoài công lập trên dại bàn huyện Phúc Thọ năm học 2019 – 2020.

        Thực hiện công văn số 284/CV/TTYT ngày 21/5/2020 của Trung tâm y tế huyện Phúc Thọ về việc giám sát công tác y tế trường học năm học 2019 – 2020;

       Thực hiện Quyết đinh số 216/QĐ-TTYT ngày 01/6/2020 về việc thành lập đoàn giám sát liên ngành Y tế - Giáo dục kiểm tra, giám sát công tác y tế học đường các trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ năm học 2019 – 2020

      Ngày 23 tháng 6 năm 2020, trường Tiểu học Sen Chiểu được đón đoàn kiểm tra, giám sát công tác y tế học đường do bà Vũ Thị Liên, Phó Giám Đốc TTYT là trưởng đoàn cùng các ông bà là cán bộ Trung tâm y tế, cán bộ phòng Giáo dục & Đào tạo về kiểm tra công tác y tế học đườn của nhà trường.

      Thay mặt nhà trường, đồng chí Bùi Thị Thường, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo với đoàn các hoạt động về công tác y tế học đường. Đoàn đã biểu dương những mặt mạnh mà nhà trường đã làm được, đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh và giáo viên. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, nhà trường được đánh giá đạt 96/100 điểm về công tác y tế học đường.

                 Dưới đây là một số hình ảnh về buổi làm việc của đoàn kiểm tra công tác y tế học đường.

Bài viết liên quan