TRƯỜNG TIỂU HỌC SEN CHIỂU LỰA CHỌN BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

      Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, trường tiểu học Sen Chiểu tiến hành chọn sách giáo khoa lớp 1.

        Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, trường tiểu học Sen Chiểu tiến hành chọn sách giáo khoa lớp 1. Sau khi nghiên cứu, Hội đồng chọn sách đã quyết định lựa chọn Bộ sách Cánh Diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm

          Dưới đây là đường link của bộ sách http://sachcanhdieu.com/

Bài viết liên quan