TRƯỜNG TIỂU HỌC SEN CHIỂU THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ LUYỆN TỪ VÀ CÂU CẤP HUYỆN

           Ngày 28/10/2019, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện Phúc Thọ, trường Tiểu học Sen Chiểu đã dạy thành công chuyên đề Luyện từ và câu cấp huyện.Ngày 28/10/2019, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện Phúc Thọ, trường Tiểu học Sen Chiểu đã dạy thành công chuyên đề Luyện từ và câu cấp huyện.

            Đến dự chuyên đề có các thầy cô giáo là lãnh đạo, chuyên viên Phòng giáo dục, các thầy cô giáo là cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của 25 trường trong địa bàn huyện.

              Chuyên đề do cô giáo Khuất Thị Hồng Lan thể hiện đã đem đến một luồng gió mới. Đó là sự sáng tạo, cách dẫn dắt bài học nhẹ nhàng mà gần gũi, lôi cuốn với nhân vật Chú Cuội xuyên suốt toàn bài. Trong suốt tiết học, các em được hoạt động, được thể hiện để phát triển phẩm chất, năng lực bản thân.

 

 

Bài viết liên quan