TRƯỜNG TIỂU HỌC SEN CHIỂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020

            Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ và sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động huyện Phúc Thọ, ngày 11/10/2019, trường Tiểu học Sen Chiểu tổ chức Hội nghị Công chức - viên chức năm học 2019 - 2020.

        Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ và sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động huyện Phúc Thọ, ngày 11/10/2019, trường Tiểu học Sen Chiểu tổ chức Hội nghị Công chức - viên chức năm học 2019 - 2020.

          Đến dự Hội nghị có đông đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Thư ký Hội nghị

         Hội nghị đã nghe đồng chí Hiệu trưởng Bùi Thị Thường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; nghe đồng chí Kiều Thị Liễu - Chủ tịch công đoàn nhà trường báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn năm học2018 – 2019 và phương hướng hoạt động công tác công đoàn năm học 2019 – 2020; nghe báo cáo công tác tài chính quý 1, 2, 3 năm 2019; báo cáo công tác thanh tra năm học 2018 - 2019.

Đồng chí Bùi Thị Thường - Hiệu trưởng nhà trường

Đồng chí Kiều Thị Liễu - Chủ tịch công đoàn 

Đồng chí Vũ Hải Anh - Kế toán 

Đồng chí Hoàng Thị Bích Thư - trưởng ban thanh tra nhân dân

Trong Hội nghị này, cán bộ giáo viên nhà trường có 9 ý kiến tham luận với nhiều giải pháp đưa ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị

Để ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, giáo viên trong năm học qua, trong hội nghị này, Nhà trường, Công  đoàn đã trao thưởng cho những đồng chí có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019. Đồng thời phát động thi đua năm học 2019 – 2020.

Trao thưởng cho các đồng chí có đề tài SKKN được công nhận cấp trường và cấp huyện; 

các đồng chí đạt lao động tiên tiến cấp trường.

Có thể nói rằng Hội nghị công chức viên chức của trường Tiểu học Sen Chiểu đã thành công tốt đẹp trong sự đoàn kết nhất trí cao với những tiếng cười ròn rã, với khuôn mặt rạng rỡ của mỗi đồng chí cán bộ giáo viên và  những cái bắt tay thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Đại diện các tổ ký cam kết thi đua 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Bài viết liên quan