TRƯỜNG TÔI THỜI COVID - Tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19

Tác giả: Lê Thị Giáng Hương

Đơn vị: Trường Tiểu học Sen Chiểu

TRƯỜNG TÔI THỜI COVID

 

Nếu ai về tới làng Sen,

Có hàng phượng thắm thắp lên lửa hồng.

Có ao rau muống lượn vòng,

Có đầm sen nở ngát trong xóm làng.

Có ngôi trường lớn thênh thang,

Nằm ngay bên cạnh con đường làng Sen.

Có nhiều cô giáo đáng khen,

Miệt mài chống dịch bên em học trò.

Hiệu trưởng thì rất chăm lo,

Quan tâm đến tận học trò nơi xa.

Cho dù nghỉ dịch ở nhà,

Mỗi ngày vẫn phải học ba, bốn bài.

Hiệu phó tâm huyết miệt mài,

Ngoại ngữ, tin học chẳng ai sánh bằng.

Nhiệt tình, chăm chỉ, siêng năng,

Ngày đêm soạn thảo văn bằng học zoom.

***

Cả trường ta một nhà sum họp,

Cùng chung tay ta góp sức chung.

Quyết tâm dập dịch đến cùng,

Quyết tâm góp sức cùng chung cộng đồng.

Quyết tâm bảo vệ Non Sông,

Không cho dịch đến vào trong mọi nhà,

Quyết tâm dạy học từ xa

Theo phương thức mới ấy là dạy zoom.

                                                             Sen Phương, ngày 19 tháng 4 năm 2020

                                                                      Tác giả

                                                                         Lê Thị Giáng Hương         

 

 

 

Bài viết liên quan